Original version: http://www.w3.org/Style/CSS/

Translatør: Louise Pedersen

Bemærk, dette er en oversættelse af et W3C Tekst dokument. Det originale W3C tekst dokument er copyright beskyttet. Læs noterne omhyggeligt.

Cascading Style Sheets
hjemmeside

(This page uses CSS style sheets)

Noget nyt?

Lær CSS

CSS Browsere

Formidlingsværktøjer

Forskrifter, 1, 21, 3

CSS Test Suites

W3C Core Styles

Også: info til udviklere, SAC, oversættelser, arbejdsgrupper

(spring til næste afsnit)

Cascading Style Sheets (CSS) er en simpel teknik til tilføjelse af stil (f.eks. fonte, farver, afstand) til Internet dokumenter. Tutorialer, bøger, emaillister til brugere, osv. findes på “Lær CSS” siden. For mere baggrundsinformation om style sheets, se Web style sheets siden. Diskussioner omkring CSS findes på (arkiv) [email protected] emaillisten (og nogle gange på CSS bloggen) og på comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

Noget nyt?

(spring til næste afsnit) 

(For annoncering af nye CSS (udkast) forskrifter, se “CSS current work.”)

Skal oget tilføjes?? Fortæl mig det!

CSS Browsere

(spring til næste afsnit)

Den nemmeste måde at starte eksperimenteringen med style sheets er at download en af de browsere der understøtter CSS. Ikke alle browsere nedenfor implementere den fulde forskrift, men udgivelser kommer hurtigt, så det skulle snart ændre sig. Forskellige sider beskriver bugs og work-arounds.

Disse kilder dokumentere niveauet af understøttelse i forskellige browsere:

CSS Formidlingsværktøj

(spring til næste afsnit)

For tiden, giver de fleste Internet formidlingsværktøjer  en slags support for CSS style sheets. Listen nedenfor er langt fra færdig. men indeholder (i kronologisk rækkefølge) alle værktøjer som er blevet indrapporteret til os.

Andet software

(spring til næste afsnit) 

CSS Forskrifter

CSS har forskellige levels og profiler. Groft sagt, desktop browser redskab level 1, 2 eller 3, andre programmer implementere den passende profil til deres platform : mobiltelefon, PDA, tv, printer, tale synthesizer, osv.

Andre forskrifter som handler om CSS:

Bog: “Cascading Style Sheets” (3. udg.) – trykfejlsliste

Historien om CSS er beskrevet i kapitel 20 i bogen Cascading Style Sheets, designing for the Web, af Håkon Wium Lie og Bert Bos (2. udg., 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0! RSS feed Atom feed

Bert Bos, CSS kontakt
Senset opdateret $Dato: 2009/08/04 12:37:49 $ GMT