Phiên bản Nguyên bản: http://www.w3.org/Style/Overview.html
Người phiên dịch: Mark Goeder-Tarant W3 Translations
Đây là bản dịch từ tài liệu gốc của W3C và thuộc về sở hữu của W3C. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi sai của bản dịch này.

Chúng tôi muốn cảm ơn Remove DOB Violations in NYC vì sự giúp đỡ của họ trong việc tài trợ trang này.

Tập tin Định dạng Web (Web Style Sheets)
trang chủ

(Trang này sử dụng tập tin định dạng CSS)

Có gì mới?

Tập tin định dạng là gì?

Tin truyền thông

Hội nghị

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

“Hy vọng rằng những đổi mới trong tương lai của Web sẽ tiếp bước những nỗ lực tương tự như việc Liên minh Web phát triển CSS.”

— Jakob Nielsen

Có gì mới?

Xem phần “có gì mới?” của CSSXSL.

Tập tin định dạng là gì?

Tập tin định dạng mô tả cách thức các văn bản được trình bày trên màn hình, trong bản in, hay cả cách phát âm. W3C đã liên tục ủng hộ việc sử dụng các tập tin định dạng trên Web từ khi Liên minh được thành lập vào năm 1994. Trang Hoạt động Định dạng đưa ra vài Khuyến cáo của W3C (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). Riêng CSS được ứng dụng rộng rãi trong các trình duyệt web.

Bằng cách kèm các tập tin định dạng vào các văn bản có cấu trúc trên Web (vd. HTML), tác giả và độc giả có thể thay đổi các trình bày của văn bản mà không phải thêm các thẻ HTML mới hay làm mất đi tính độc lập với thiết bị.

Cách bắt đầu thử nghiệp dễ dàng nhất là tìm một trình duyệt hỗ trợ CSS. Các thảo luận về tập tin định dạng có thể được tìm thấy tại danh sách email [email protected] comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

Trang Hoạt động Định dạng của W3C cũng đang phát triển XSL, một kết hợp giữa XSLT và “Formatting Objects” (XSL-FO).

Tại sao hai ngôn ngữ Tập tin Định dạng?

Bạn không biết phải chọn cái nào? Đọc "CSS & XSL"

Việc W3C phát triển XSL song song với CSS đã tạo nên nhiều thắc mắc. Tại sao phát triển một ngôn ngữ tập tin định dạng thứ hai trong khi ngôn ngữ kia vẫn chưa được ứng dụng hoàn toàn? Câu trả lời có thể được trình bày với bảng sau đây:

CSS XSL
Có thể sử dụng với HTML? được không
Có thể sử dụng với XML? được được
Chuyển đổi ngôn ngữ? không được
Cú pháp CSS XML

Những điểm đặc biệt là CSS có thể được dùng để định dạng các tài liệu HTML và XML. Trong khi đó, XSL có khả năng chuyển đổi tài liệu. Ví dụ, XSL có thể được dùng để chuyển đổi thông tin XML thành văn bản HTML/CSS trên máy chủ. Bằng cách này, cả hai ngôn ngữ này bổ sung cho nhau và có thể sử dụng chung với nhau.

Cả hai ngôn ngữ này có thể dùng để định dạng văn bản XML.

CSS và XSL dùng chung một mô hình định dạng và do đó những nhà thiết kế có thể dùng những tính năng chung trong cả hai ngôn ngữ này. W3C sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng các ứng dụng mô hình định dạng này luôn tương thích.

Ghi chú của W3C về việc "Sử dụng XSL và CSS together" có ở đây.

Tin truyền thông

Nếu bạn chưa nghe qua về chủ đề này, bạn có thể đọc vài tin tức về tập tin định dạng:

Xem các trang CSSXSL để biết thêm các bài viết khác (và mới hơn).

CSS

Thông tin về các nút ở cuối trang này có thể được tìm thấy trên trang nút và tại trang kiểm chuẩn CSS.

Tập tin Định dạng theo tầng (CSS) là một kỹ thuật định dạng được phát triển riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà thiết kế và người dùng Web.

XSL

W3C có một Nhóm Làm việc phát triển Ngôn ngữ Định dạng Mở rộng (eXtensible Style Language - XSL). XSL xây dựng dựa trên SSSL và CSS và chủ yếu dùng cho thông tin XML có cấu trúc chặt chẽ mà, ví dụ, cần sắp xếp lại các thành phần trước khi được trình bày. Để biết thêm về XSL, xem trang tài nguyên XSL của W3C.

DSSSL

DSSSL là một ngôn ngữ chuyển đổi và định dạng cây tài liệu được ủng hội khá nhiều trong cộng đồng SGML. Tài nguyên DSSSL trên Web:

CSS-DOM & SAC

Một tập tin CSS có thể được tạo ra và biên tập “bằng tay,” nghĩa là, với một trình soạn văn bản, nhưng bạn cũng có thể viết một chương trình với ECMAscript, Java hay một ngôn ngữ khác, để thao tác trên một tập tin định dạng. Điều này rất phổ biến nên có rất nhiều các thư viện phần mềm có sẵn các hàm (function) hữu dụng. Để giúp chuyển các chương trình & thư viện như vậy sang các nền tảng khác, W3C có phát triển một đặc điểm kỹ thuật gọi là CSS-DOM, để xác định một nhóm các hàm mà tất cả các thư viện này phải cung cấp.

Mô hình Đối tượng Tài liệu CSS (CSS Document Object Model) là một API (Abstract Programming Interface - Giao diện Lập Trình Trừu Tượng) dùng để thao tác CSS (và các ngôn ngữ định dạng khác ở một chừng mực có hạn) từ một chương trình. Một API là một đặc điểm kỹ thuật của một thư viện phần mềm. Bạn có thể nghĩ nó là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng: nó mô tả các hàm và các tham số, nhưng không chứa mã thật.

Có vài thư viện CSS-DOM cho các nền tảng khác nhau. Phần lớn đều miễn phí. Nhiều trình duyệt có sẵn một thư viện CSS-DOM để dùng với các chương trình ECMAScript.

SAC (Simple API for CSS - API Đơn giản cho CSS) là một bổ sung cho CSS-DOM. CSS-DOM chứa các hàm để thao tác trên một tập tin định dạng sau khi nó đã được ghi vào bộ nhớ; các hàm định nghĩa bởi SAC giúp ích trong việc parsing (phân tích) một tập tin định dạng, tức là trong việc chuyển tập tin định dạng từ một văn bản vào bộ nhớ.

CSS-DOM là một Khuyến cáo của W3C. SAC là một dự án đang trong quá trình thực hiện. Vài phần mềm (khác trình duyệt) được liệt kê trên trang khái quát về CSS.

Hội nghị, hướng dẫn, nghiên cứu

Đội ngũ W3C và các đại diện của thành viên W3C thường có các buổi thuyết trình.

HTML Động (Dynamic HTML)

HTML Động là một thuật ngữ dùng để mô tả các trang HTML có nội dung động. CSS lá một trong ba thành yếu tố trong HTML Động; hai yếu tố kia là HTML và JavaScript (đang được tiêu chuẩn hóa với tên gọi EcmaScript). Cả ba yếu tố này được kết gắn bởi DOM, Mô hình Đối tượng Tài liệu.

Tài nguyên Liên quan

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Cập nhật cuối cùng: $Date: 2010/01/18 16:32:11 $ GMT

Bản quyền  © 1997-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)