a.thanks{ color: #000000; text-decoration: none; background: #FFFFFF; color: #333333; outline: none; }

Tập tin Định kiểu theo Tầng (CSS)
Làm quen với CSS

Phiên bản Nguyên bản: http://www.w3.org/Style/CSS/learning.html
Người phiên dịch: Mark Goeder-Tarant W3 Translations
Đây là bản dịch từ tài liệu gốc của W3C và thuộc về sở hữu của W3C. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi sai của bản dịch này.

Chúng tôi muốn cảm ơn research for content writers vì sự giúp đỡ của họ trong việc tài trợ trang này.

(Trang này có sử dụng tập tin định kiểu theo tầng CSS)

Sách

Tài nguyên trên mạng

Kiểm chuẩn CSS

Danh sách liên kết

Diễn đàn

Bộ kiểm tra CSS

Tập tin Định kiểu Lõi của W3C

Dành cho những người mới bắt đầu, Starting with HTML + CSS (Bắt đầu với HTML + CSS) chỉ bạn cách tạo một tập tin định kiểu. Xem giới thiệu khái quát về CSS ở chương 2 của Lie & Bos hay giới thiệu về CSS của Dave Raggett. Hay xem các ví dụ về định kiểu XMLcác bí quyết CSS.

Tài nguyên CSS trên mạng

Vài tài nguyên khác tiếng Anh:

العربية/Ả Rập:
درس CSS (Hướng dẫn CSS)
беларуская/Tiếng Bêlarút
Асноўны Падручнік CSS (Bản dịch từ tài nguyên tiếng Anh CSS Tutorial for Beginners (Nhập môn CSS)
Català/Catalan:
Curs de CSS (Khóa học CSS).
简体中文/Tiếng Hoa:
层叠样式表单教程 (Hướng dẫn CSS)
CSS教程 (Hướng dẫn CSS)
CSS 学习指南 (Hướng dẫn CSS)
繁體中文/Tiếng Hoa (Quảng Đông):
Cascading Style Sheets (串接樣式表)的基本介紹 (Hướng dẫn CSS)
Dansk:/Tiếng Đan Mạch:
Vejledning i brug af Typografiark på Dansk.
Hướng dẫn CSS
Nederlands/Tiếng Hà Lan:
Handleiding HTML (Sổ tay HTML và CSS).
Suomi/Tiếng Phần Lan:
Đại Học Jyväskylä: Khóa học CSS1chỉ dẫn tóm lược CSS2, đặc biệt cách đặt vị trí, và các trang về khả năng truy cậpXHTML 1.1.
CSS-opetus (một phần của tập hợp cũng bao gồm HTML và XSL).
CSS-opas (bài viết về CSS)
Français/Tiếng Pháp:
SELFHTML – Feuilles de style CSS (bản dịch tiếng Pháp từ website SELFHTML bằng tiếng Đức).
Alsacréations (XHTML, CSS et standards web).
Que signifie CSS? (Giới thiệu CSS bởi Ethan Puspparajah, NRJ Design.)
Pompage (bản dịch từ các bài viết tiếng Anh)
Tutoriel CSS (HTML.net).
Deutsch/Tiếng Đức:
Ordnung muss sein (phần 1), bởi Stefan Mintert.
CSS-Referenz (từ sách của Ulrike Häßler).
SELFHTML – HTML-Dateien selbst erstellen bởi Stefan Münz.
HTMLWorld – CSS bởi Jan Winkler.
bjoernsworld.de bởi Björn Höhrmann.
Intensivstation bởi miss monorom.
The Styleworks, bởi Klaus Langenberg.
Hướng dẫn CSS
Ich lerne CSS! übersetzte w3.org Texte (bản dịch) bởi Axel Friedrich.
CSS Info: CSS Forum für Fragen rund um CSS
עִבְרִית/Tiếng Do Thái
מדריך CSS (Hướng dẫn CSS)
Italiano/Tiếng Ý:
Fogli di stile (CSS).
Hướng dẫn CSS
日本語/Tiếng Nhật
Cascading Style Sheets 滝状直列的様式 (Học CSS bằng tiếng Nhật)
한국어/Tiếng Hàn Quốc
CSS 소개 (Học CSS)
Tham khảo CSS
Norsk/Tiếng Na Uy:
Introduksjon til CSS (Giớit thiệu CSS).
Polski/Tiếng Phần Lan:
CSS tutoriale (bản dịch từcác bài viết của WDG).
Kurs języka HTML – poradnik webmastera: Style (một phần hướng dẫn cho người thiết kế web Phần Lan).
Kurs CSS (Hướng dẫn CSS)
CSS w 12 prostych krokach (bản dịch từ CSS from the Ground Up, tạm dịch Bắt đầu với CSS).
Português Brasileiro/Tiếng Bồ Đào Nha (Tiếng Brazil):
Các hướng dẫn CSS của Maurício Samy Silva
CSS desde o início (bản dịch bởi Maurício Samy Silva từ CSS from the Ground Up.
Hướng dẫn CSS (bản dịch bởi Maurício Samy Silva từ Hướng dẫn CSS tiếng Đan Mạch của Jonas Astrup)
Русский/Tiếng Nga:
Продвинутая CSS-верстка: шаг за шагом – Вёрстка – Webmascon (tập hợp các bản dịch các bài viết về CSS).
Учебник CSS (HTML.net).
Shqip/Albanian:
Cascading Style Sheets (bản dịch các trang về CSS)
Српски/Tiếng Serbia
Каскадно Стыле Схеетс туториал (Các hướng dẫn đã được dịch).
Español/Tiếng Tây Ban Nha:
Tejedores del Web – Hojas de estilo CSS, một phần của Tejedores del Web (Thợ dệt mạng).
Ovillo, la lista de distribución de CSS en castellano (Dánh sách mail tiếng Tây Ban Nha cho người dùng CSS).
Hướng dẫn CSS

Tài nguyên tiếng Anh:

Sách

Một liệt kê các sách về CSS (không theo thứ tự đặc biệt nào). Lưu ý rằng tôi chưa đọc hầu hết những cuốn sách này.

Diễn đàn thảo luận

Danh sách mail và các nhóm tin Usenet News.

Tài nguyên cấp hai

Các tài nguyên có liên kết đến tài nguyên khác. (Nghĩa là trang này là tài nguyên cấp ba… )

Các slide trong các buổi thuyết trình (công cộng) của nhân viên W3C có thể được tìm thấy tại trang W3C Talks.

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, CSS contact
Created 4 Feb 2002. Last updated $Date: 2010/01/29 15:59:18 $ GMT